De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school een veilige plek te laten zijn door een verandering en bewustwording in de schoolcultuur te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat de school een gemeenschap wordt waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij neemt de Vreedzame School conflicthantering als uitgangspunt.

Met dit programma leren kinderen en leerkrachten hoe je beter met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het programma mikt op een verandering van het school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf centraal staat.

De Vreedzame School is een programma voor de gehele basisschool. Elk schooljaar wordt in thema's de kinderen een breed scala aan activiteiten aangeboden. In de groepen wordt gewerkt aan de volgende thema's:
• onze klas
• conflicten
• communicatie
• gevoelens
• mediatie
• anders en toch samen

Doelen van De Vreedzame School
Het programma streeft naar veranderingen in de Schoolcultuur:
• grotere verantwoordelijkheid van kinderen
• meer betrokkenheid bij elkaar
• blijvend werken aan een veilige sfeer

Professionele houding bij leerkrachten door:
• bewust bouwen aan een groepsklimaat
• onderzoeken eigen houding en vaardigheden
• openheid, bereidheid tot gelijkwaardige interactie
• instructie en klassenmanagement onderling op elkaar afstemmen

Veranderend gedrag bij kinderen door:
• sociale en emotionele vaardigheden vergroten
• vaardigheid in conflicthantering aanleren en trainen

Vreedzaam2  Vreedzaam4