Stichting Fluenta heeft 19 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, IJsselstein en Leersum en een school voor speciaal basisonderwijs in Vijfheerenlanden. In totaal 20 scholen, verdeeld over 25 locaties. Voor meer informatie kunt u terecht op www.fluenta.nl.

Goed onderwijs voor alle kinderen
De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs, het personeelsbeleid wordt gezamenlijk vormgegeven, de huisvesting en het financieel beleid zijn een gezamenlijke zorg, en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting. Zo kan de directie van iedere school zich goed richten op de belangrijkste taak: goed onderwijs voor alle kinderen! Alle activiteiten van de stichting hebben uiteindelijk als doel de scholen te helpen bij die taak.

Organisatie
De wetgeving vraagt om een scheiding tussen bestuur en intern toezicht bij onderwijsorganisaties. Stichting Fluenta heeft daarom gekozen voor het zogenaamde Raad van Toezicht-model. In dit model wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht. Wilt u het bestuur een vraag stellen, dan kunt u dat het beste via het bestuurskantoor doen. De statuten van de stichting en het strategisch beleid kunt u vinden op de website www.fluenta.nl.

Betekenis Fluenta
De naam van de stichting, Fluenta, is ontleend aan de Latijnse woorden fluere (stromen) en flons (bron). Betekeniselementen in deze naam zijn: voortgaan, voortstromen, en daar zit vaart in, wat helemaal past bij de ambitie van de scholen met betrekking tot het onderwijs. Maar het woord fluere kan ook ‘voortkabbelen’ betekenen, wat goed overeenkomt met de verschillen in ontwikkelingstempo die bij kinderen kunnen voorkomen. De verwijzing naar de betekenis ‘bron’ past precies bij onze inspiratie, die verbonden is met het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel. Ten slotte heeft de naam Fluenta ook een link met de geografische situatie: de vier gemeenten liggen rondom de oevers van de rivieren Lek en IJssel, die onophoudelijk voortstromen.

Onze scholen
Als u rondkijkt op de websites van de scholen, zult u merken dat de scholen niet alleen verschillen in type gebouw en in adres, maar ook in hun manier van werken: het onderwijsconcept is soms heel specifiek, gewoonten en gebruiken zijn anders, en elke school heeft een eigen cultuur.

Er zijn scholen met een korte en met een respectabel lange traditie, grote en kleine scholen. Maar ze hebben wel hetzelfde doel: het beste onderwijs geven dat mogelijk is, al kan de manier waarop verschillen.

U bent als ouder of verzorger volledig vrij om zelf te kiezen bij welke school van Stichting Fluenta u uw kind wilt aanmelden. Deze eigen keuze is een belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse samenleving, waar Stichting Fluenta ook achter staat. Wanneer u nog een keus moet maken, bent u op elke school welkom voor een kennismaking.

Documenten en regelingen
Fluenta houdt van een heldere communicatie. Klik hier voor een overzicht van reglementen, regelingen en protocollen die voor alle scholen van Fluenta geldt.

 

Fluenta