Banner Logo Sodk1 M

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Mauritsschool. De gegevens zijn afkomstig van de school, DUO en de Inspectie. Waar nodig heeft de Mauritsschool een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Maar de Mauritsschool vindt naast schoolprestaties andere zaken ook erg belangrijk. De sociaal emotionele ontwikkeling is er daar één van. Wij mogen ons Vreedzame school noemen, waar respect, goede omgang, veiligheid en welbevinden belangrijke kernwoorden zijn.

Scholen op de kaart wordt ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Kennisnet.