De Mauritsschool is een school voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs. Dat betekent dat wij onderwijs geven vanuit een protestants-christelijke visie, een vanuit de Bijbel ge├»nspireerde levenshouding. We proberen vanuit die visie normen en waarden over te dragen. Niet alleen tijdens de lessen godsdienstige vorming, maar zeker ook in het dagelijkse leven. Vanuit de bijbelse visie willen we kinderen leren omgaan met elkaar. Daarnaast willen we graag een Vreedzame school zijn. 

Het onderwijs aan onze school is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode van acht jaar hopen wij de basis te hebben gelegd voor een goed vervolg van de verdere schoolloopbaan. Een hoog niveau halen is fijn, maar we spreken liever van een goed niveau, passend bij de mogelijkheden van het kind. 

Binnen de Mauritsschool willen wij open, duidelijk, opbouwend communiceren en handelen gebaseerd op respect en vertrouwen.