Day a Week School (DWS) op de Mauritsschool biedt één dag per week passend onderwijs aan talentvolle leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Dit zijn leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en samen leren met ontwikkelingsgelijken. De DWS-groepen zijn samengesteld op basis van leerlingen afkomstig van de Fluenta scholen in Nieuwegein Zuid.

Hier gaat een uitvoerige identificatieprocedure aan vooraf. Het gaat hier om 2 tot 3 % van de leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben dan het aanbod van een verrijkingsklas en/of plusklas. Het lesmateriaal van de Day a Week school is gericht op wiskunde, wetenschap, taal, filosofie, denkstrategieën, studievaardigheden, tijdmanagement, sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie.

De leerlingen zitten drie jaar lang met verschillende leeftijden door elkaar bijeen in deze DWS-klas. Zij krijgen iedere week op woensdag onderwijsaanbod van dezelfde gespecialiseerde leerkracht op de Mauritsschool, juf Caroline ten Hove. Een van de belangrijkste achterliggende principes is “leren leren”. Belangrijk is dat DWS-leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan DWS deelnemen.