Wanneer uw kind jarig is, betekent dit meestal een belangrijk feest in het leven van uw kind. Je gaat samen voorbereidingen treffen en een daarvan is vaak “het kinderfeestje”. Wie mag er komen, wanneer en waar. Een uitnodiging volgt dan al snel en wordt uitgedeeld. Natuurlijk verheugde gezichten, maar ook teleurgestelde kinderen die geen kaartje kregen. Voor een aantal kinderen in onze klassen is dit zeer vaak ’n feit. Zij starten dan na zo’n uitdeelsessie, teleurgesteld de lesdag. Daarom willen we alle ouders verzoeken de verjaardags- uitnodigingen niet in uit te delen in de groep. U kunt de uitnodiging beter buiten de klas aan de ouder van het kind geven of u stuurt deze op.

Verjaardagen worden natuurlijk ook op school gevierd. Er kan getrakteerd worden in de eigen klas. Tijdens de fruit- en drinkpauze schenkt de leerkracht aandacht aan de verjaardag van uw kind. Op internet zijn vele voorbeelden van traktaties voor alle leeftijden te vinden. Ook zijn er websites, die aanvullende informatie geven over trakteren op school. Kijk ook eens op deze website: http://www.gezondtrakteren.nl/