Soms is het voor ouders niet haalbaar, om de kinderen deel te laten nemen aan activiteiten van sportclubs, de muziekschool, kindervakantieweek, muzische vorming en dergelijke. Soms zijn de kosten die de school met zich meebrengt (schoolreis of schoolkamp), niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand.

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, leren zich te handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Ouders in bovenstaande situatie kunnen wel rekenen op steun van de Stichting Leergeld. Deze stichting werkt met vrijwilligers. Stichting Leergeld richt zich op ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen en die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen. Met een vergoeding kunnen kinderen deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Stichting Leergeld zorgt ervoor dat leerlingen wel kunnen deelnemen door bemiddeling. Ook kan de stichting zelf hulp verlenen.

Stichting Leergeld vergoed eventueel (gedeeltelijk) de kosten voor het schoolreisje en / of schoolkamp.

Meer informatie over Stichting Leergeld Nieuwegein is te vinden op www.leergeld.nl/nieuwegein en in deze folder.

Leergeld