Wilt u samen met uw kind(eren) de sfeer op onze school komen proeven?
U bent van harte welkom. We maken graag een afspraak voor een kennismaking en een rondleiding. Voor een kennismakingsgesprek nemen we ruim de tijd en we laten graag en vol trots de school aan u zien. Zo krijgt u een goede indruk van de sfeer in onze school. We vertellen u dan graag alles over ons onderwijs en gaan in op al uw vragen. Na de kennismaking ontvangt u via de mail een inschrijfformulier. Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging van de administratie.

Voor een kennismakingsgesprek of aanmelding kunt u een afspraak maken met Laura Reijnders. We zijn telefonisch te bereiken op 030-6062026, of u kunt een bericht achterlaten via onderstaand formulier.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Intakegesprek
Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek op school. Vooraf ontvangt u per mail het intakeformulier om in te vullen. Bij bijzonderheden rondom uw kind maakt de intern begeleider van de school met u een vervolgafspraak na de schoolstart. Het doel van dit gesprek is informatie uitwisseling, waardoor wij de individuele leerlingenzorg zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Kinderen die van een andere school komen hebben ook eerst een kennismakingsgesprek op school. Daarna wordt in overleg besproken welke stappen genomen moeten worden, voor tot definitieve plaatsing wordt overgegaaan. Bij plaatsing van kinderen met speciale onderwijsbehoeften vindt allereerst een verkennend gesprek plaats. Na dit gesprek wordt met instemming van de ouder(s) zo nodig nadere informatie opgevraagd, zodat in het belang van beide partijen een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.

Instroom vierjarigen
De kinderen die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, kunnen bijna het hele jaar tussentijds instromen. Voorafgaand aan dat moment, zijn zij vijf dag(del)en ter kennismaking welkom in de groep. Deze inloopmomenten en het startmoment worden in overleg tussen leerkracht en ouder afgesproken.