De Mauritsschool is een school voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs. Dat betekent dat wij onderwijs geven vanuit een protestants-christelijke visie, een vanuit de Bijbel ge├»nspireerde levenshouding. We proberen vanuit die visie normen en waarden over te dragen. Niet alleen tijdens de lessen godsdienstige vorming, maar zeker ook in het dagelijkse leven. Vanuit de Bijbelse visie willen we kinderen leren omgaan met elkaar. Daarbij vinden wij het hebben van respect voor elkaar, vertrouwen en een gevoel van veiligheid heel erg belangrijk. Het gedragsprotocol geeft een zicht op de regels en afspraken omtrent het gedrag die we op school hanteren. 

Klik hier voor ons gedragsprotocol.