De door ons gebruikte methode Kind op Maandag heeft een leesrooster ontwikkeld, waarin veel mooie en waardevolle teksten uit de Bijbel aan bod komen. Daarbij horen natuurlijk Genesis en Exodus, maar ook bijvoorbeeld de verhalen over koningen en profeten. Een belangrijke plaats wordt ingeruimd voor verhalen over Jezus, zoals die door de vier Evangelisten worden verteld.

Het rooster heeft een looptijd van vier jaar, waarbij elk jaar een andere Evangelist de boventoon voert. In de loop van de hele basisschool ziet elk kind het hele rooster twee keer voorbij komen. Een uitgebreid overzicht van het rooster van dit schooljaar vindt u hier.