Traject schoolkeuze voortgezet onderwijs

  • In de eerste week van april gaan we in groep 7 de cito entreetoets oefenen. In juni nemen we deze entreetoets af.
  • Eind groep 7 gaat de uitslag mee naar huis in een gesloten enveloppe. De ouders krijgen een brief waarin uitgelegd wordt, wat de entreetoets inhoudt. Voor ons is het een toets die aangeeft dat er in groep 8 meer of minder aandacht aan bepaalde vakgebieden moet worden gegeven.
  • Na 4 à 5 weken werken in groep 8 vinden de richtinggevende adviseringsgesprekken plaats.
  • De leerlingen zijn besproken met de leerkracht van groep 7 en de IB'er. Met zijn drieën bepalen zij welk voorlopig advies er gegeven wordt. De directie wordt op de hoogte gesteld.
    Het gesprek in oktober duurt 15 minuten. De ouders en het kind worden voor dit gesprek uitgenodigd. Na de uitleg van de kaart gaat de leerling naar de gang. De ouders kunnen dan even vrij praten en hun eerste reactie geven op het advies.
  • Kinderen zijn van tevoren op de hoogte gebracht van de verschillende soorten schoolrichtingen.
  • In januari geven we de verwachte eindscore mee tijdens het eindadvies. We geven een eigen advies, d.w.z. we laten ons leiden door ons LOVS en de prestaties in de klas.

Klik hier voor de website met informatie over de stap naar het voortgezet onderwijs.